U svakom trenutku smo izloženi različitim oblicima elektromagnetnog zračenja. Ta zračenja su sastavni deo prirode i našeg okruženja, ali u određenim situacijama mogu da budu štetna po naše psihomentalne i fizičke sposobnosti, pa čak i da pruzrokuju širok spektar tegoba.

Elektromagnetna zračenja se dele u jonizujuća i nejonizujuća. Jonizujuća zračenja, tj. alfa, beta, gama i X-zraci, menjaju strukturu ćelija živih organizama i imaju razarajući uticaj na sva živa bića i prirodnu sredinu. Opasnost nejonizujućeg zračenja nije toliko očigledna, ali obzirom da je ono konstantno prisutno u našim svakodnevnim životima, svakako zaslužuje našu pažnju i opreznost.

Postoji više vrsta nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja. Uobičajena podela je na kosmička, podzemna i tehnička elektromagnetna zračenja, s tim da postoje još i organska, mentalna, zračenja oblika, kristala, itd.​

free responsive web templates

Kosmičko zračenje


Kosmičko visokofrekventno zračenje je prisutno na planeti Zemlji od njenog postanka i uključuje čitav niz zračenja kao što su X-zraci, gama zraci, UV i H zračenje, infracrveno zračenje itd. Pretpostavlja se da su izvori ovih zračenja crne rupe, supernove, pulsari, a u najvećoj meri Sunce. U interakciji sa nekim drugim vrstama zračenja mogu postati štetna po ljudsko zdravlje.

Postoje mesta na zemljinoj površini gde se formiraju sadejstva kosmičkih zračenja i Zemljinih gravitacionih i magnetnih polja, stvarajući tzv. globalne mreže. Postoji više tipova globalnih mreža, od kojih su najpoznatije Hartmanova i Karijeva. Mesta na kojima se linije mreža presecaju (tzv. čvorovi) su patogena, tj. štetna za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizma.   

Podzemno zračenje


Podzemno niskofrekventno zračenje je zračenje podzemnih voda, geoloških raseda, zatvorenih šupljina, ruda, itd. Ovaj oblik zračenja takođe može da bude veoma štetan za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizma, zato što narušava Zemljinu prirodnu frekvenciju, neophodnu za sve normalne životne funkcije. Naročito patogeni su slučajevi gde podzemna zračenja deluju zajedno sa drugim oblicima zračenja, i dugotrajna izloženost ovakvoj kombinaciji može biti vrlo štetna, i izazvati širok spektar ozbiljnijih tegoba.

Ova vrsta zračenja može da se ispoljava i u sekundarnoj formi, kada primarni zrak naiđe na metalnu prepreku, a poznato je da u savremenim stanovima, osim metalnih armatura, ima i dosta metalnih uređaja. Sekundarno geopatogeno zračenje često može da bude opasnije od njegovog primarnog oblika.

Tehničko elektromagnetno zračenje


Tehničko elektromagnetno zračenje emituju elektronski i električni uređaji koje je stvorio čovek u toku tehnološkog razvoja. Tehnička zračenja su visokofrekventna zračenja sa velikom dozom elektromagnetnog dejstva. Za njih je karakteristično prisustvo električnog napona koji je uzrok postojanja elektromagnetnih talasa.

Izvori tehničkih zračenja mogu biti: distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata.    

Posledice dejstva gorepomenutih izvora zračenja su brojne. One se mogu javiti u vidu stresa, glavobolje, nervoze, povećanje razdražljivosti, nedefinisanog straha, slabljenja pamćenja, pesimizma, introverzije, nesanice, malaksalosti, nevoljnosti, gubljenje opšte vitalnosti, problema sa koncentracijom i raznim drugim oblicima. Sve su ovo znaci da je već došlo do izvesnog pada imuniteta, poremećaja metaboličkih procesa osnovnih ćelijskih funkcija - jednom rečju, došlo je do deharmonizacije biohemijske ravnoteže u organizmu.

Ako ovakvo stanje potraje, a regenerativne snage nemaju dovoljno potencijala da se izbore sa nastalim štetnim posledicama, može doći do značajnijih hroničnih tegoba kao što su: smetnje u probavnom traktu i respiratornom sistemu, podložnost alergijama, kardiovaskularne tegobe, dijabetes, problemi sa reproduktivnim organima, poremećaj rada žlezda i funkcije krvnog sistema, pa i maligna oboljenja. 

Bioprotector proizvodi pružaju efikasnu zaštitu od prekomerne izloženosti svim vrstama nejonizujućih elektromagnetnih zračenja, tako što uravnotežuju deformisano elektromagnetno polje okruženja u kojem boravimo i harmonizuju biopolje ljudskog tela. Bioprotector proiztvodi znatno smanjuju i čak eliminišu fizičke i psihomentalne poremećaje uzrokovane prekomernom izloženosti elektromagnetnim zračenjima. Omogućuju neometani protok bioenergije kroz celo telo i imaju pozitivan uticaj na njegovu revitalizaciju i regeneraciju.

Pročitajte više o našim PROIZVODIMA