Zračenje

/Zračenje
Zračenje 2018-07-09T13:49:51+02:00

Nejonizujuće zračenje

U svakom trenutku izloženi smo različitim elektromagnetnim zračenjima. Ta zračenja su sastavni deo prirode, naše životne sredine i našeg života, ali u određenim okolnostima mogu da budu štetna po naše psihomentalne i fizičke sposobnosti, pa čak i da pruzrokuju širok spektar oboljenja. Elektromagnetna zračenja možemo podeliti na dve osnovne vrste: jonizujuća i nejonizujuća. Dobro je poznato da jonizujuća zračenja, odnosno alfa, beta, gama i X-zraci, imaju razarajući uticaj na svet u kome živimo.

Za razliku od energije joniziujućih zračenja, energija nejonizujućih zračenja ne može neposredno promeniti strukturu ćelija i molekula; zato je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, ali ipak konstantno prisutna i dugotrajna, iz kog razloga zaslužuje našu pažnju i opreznost. Postoji više vrsta elektromagnetnih (EM) zračenja. Uobičajena podela je na kosmička, podzemna i tehnička EM zračenja, ali treba imati na umu da postoje još i organska, mentalna (svaka naša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg), zračenja oblika, kristala itd.

Kosmičko visokofrekventno zračenje

Kosmičko zračenje je prisutno na planeti Zemlji od njenog postanka. Kosmička zračenja podrazumevaju čitav niz zračenja koja se pojavljuju u raznim oblicima (X-zraci, gama zraci, UV i H zračenje, infracrveno zračenje itd.). Pretpostavlja se da su izvori ovih zračenja crne rupe, supernove, pulsari, a u najvećoj meri Sunce. U interakciji sa nekom drugim vrstama zračenja mogu postati štetna.

Postoje mesta na zemljinoj površini gde se formiraju sadejstva kosmičkih sila i Zemljinih gravitacionih i magnetnih polja, stvarajući tzv. globalne mreže. Postoji više tipova globalnih mreža, od kojih su najpoznatije Hartmanova i Karijeva. Mesta na kojima se linije mreža presecaju (tzv. čvorovi) su patogena, tj. štetna za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizma

Podzemno niskofrekventno zračenje

Podzemno niskofrekventno zračenje je zračenje podzemnih voda, geoloških raseda, zatvorenih šupljina, ruda, itd. Ovaj oblik zračenja takođe može da bude veoma štetan za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizma, zato što narušava Zemljinu prirodnu frekvenciju, neophodnu za sve normalne životne funkcije. Naročito patogeni su slučajevi gde podzemna zračenja deluju zajedno sa drugim oblicima zračenja, i dugotrajna izloženost ovakvoj kombinaciji može biti vrlo štetna, i izazvati širok spektar ozbiljnijih tegoba.

Ova vrsta zračenja može da se ispoljava i u sekundarnoj formi, kada primarni zrak naiđe na metalnu prepreku, a poznato je da u savremenim stanovima, osim metalnih armatura, ima i dosta metalnih uređaja. Sekundarno geopatogeno zračenje često može da bude opasnije od njegovog primarnog oblika.

Tehničko elektromagnetno zračenje

Tehničko elektromagnetno zračenje emituju elektronski i električni uređaji koje je stvorio čovek u toku tehnološkog razvoja. Tehnička zračenja su visokofrekventna zračenja sa velikom dozom elektromagnetnog dejstva. Za njih je karakteristično prisustvo električnog napona koji je uzrok postojanja elektromagnetnih talasa.

Izvori tehničkih zračenja mogu biti: distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata.

Posledice

Posledice sa kojima se čovek susreće usled dejstva gorepomenutih izvora zračenja su brojne. One se mogu javiti u vidu stresa, glavobolje, nervoze, povećanje razdražljivosti, nedefinisanog straha, slabljenja pamćenja, pesimizma, introverzije, nesanice, malaksalosti, nevoljnosti, gubljenje opšte vitalnosti, problema sa koncentracijom i raznim drugim oblicima. Sve su ovo znaci da je već došlo do izvesnog pada imuniteta, poremećaja metaboličkih procesa osnovnih ćelijskih funkcija – jednom rečju, došlo je do deharmonizacije biohemijske ravnoteže u organizmu.Ako ovakvo stanje potraje, a regenerativne snage nemaju dovoljno potencijala da se izbore sa nastalim štetnim posledicama, može doći do značajnijih hroničnih tegoba kao što su: smetnje u probavnom traktu i respiratornom sistemu, podložnost alergijama, kardiovaskularne tegobe, dijabetes, problemi sa reproduktivnim organima, poremećaj rada žlezda i funkcije krvnog sistema, pa i maligna oboljenja. Dijapazon oboljenja koja su uzrokovana ili podstaknuta dejstvima elektromagnetnih talasa će se tek pokazati u narednih par godina, kada se kompletiraju saznanja iz ove oblasti i kada se izvrši celovitiji uvid u efekte prekomerne izloženosti „elektrosmogu“ nastalog ljudskom aktivnošću.

Mnoge svetske i nacionalne organizacije i institucije se danas bave istraživanjima i standardizacijom po pitanju elektromagnetnih zračenja i njihovih uticaja na ljude i životno okruženje. Neke od važnijih su Svetska zdravstvena organizacija(WHO), Agencija za zdravstvenu zaštitu (HPA), Međunarodna komisija za zaštitu na radu (ICOH), Međunarodna asocijacija za zaštitu od zračenja (IRPA) Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), Evropsko društvo za sprečavanje raka kože (EUROSKIN), i mnoge druge.

Svrha i zadatak ovakvih organizacija je da izučavaju uticaj elektreomagnetnih zračenja na ljudski organizam i životnu sredinu, i da u skladu sa dobijenim rezultatima predlažu zakonske mere, pre svega Evropskoj komisiji i sličnim zakonodavnim telima, koje je neophodno primeniti kako bi se u što većoj meri očuvalo ljudsko zdravlje i sredina u kojoj živimo.

Jedna od tekovina funkcionisanja ovih organizacija je i neophodnost donošenja zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja za sve države koje žele da budu članice svetske zajednice.

BIOPROTECTOR PROIZVODI
Select your currency
EUR Euro