Bioprotector za mobilni telefon i WiFi uređaje

//Bioprotector za mobilni telefon i WiFi uređaje

Bioprotector za mobilni telefon i WiFi uređaje

54.99 

Kategorija:

Opis

Štiti od svih vrsta nejonizujućih elektromagnetnih zračenja.

Harmonizuje biopolje ljudskog organizma.

Sprečava da zračenje mobilnog telefona u sadejstvu sa drugim elektromagnetnim talasima deformiše elektromagnetno polje.

Nema štetnih nuspojava.

Ima neograničen rok trajanja.

Ne ometa rad telefona, niti slabi baterije.

Napomena: Prikazane cene se odnose na region Evrope.